MTÜ Noorte Kodupaiga noortekodus on läbi aegade elanud 49 noort, mõni neist kauem, mõni lühemat aega. Kõige kauem on meil elatud ligi 3 aastat ning kõige lühen 1 nädal.

Asjaajamises seevastu on aidatud kokku ligi 200 vanemliku hoolitsuseta noort. Mis on päris muljetavaldav number.

ülevalt paremalt alates: Rene, Regina, Tarmo, Tanja, Sass, Mihkel, Jaanus, Leena, Daniel, Annika, Rene

Noortekodus elavad kahestes tubades tüdrukud ja poisid vanuses 15 kuni 21. Valdav vanus on siiki 16 kuni 19. Läbisegi elavad nii eestlased kui ka vene keelt kõnelevad noored. Rahvusprobleeme pole meil olnud, keeleprobleemidest oleme ka siiani jagu saanud. Vene keelt kõnelevad noored on suunatud eesti keelt õppima ning eestlased on ka üllatavalt ruut vene keele väga hästi selgeks saanud. Kasu seega kahepoolne.

ülevalt paremalt alates: Liisu :-), Marek, Stass, Tatjana, Tamara, Väike Lena lapsega, Edik, Leena, Pasha, Aivar, Aljosha

Paljud noored on noortekodust lahkunud omaenda uude koju. Nii mõnigi on loonud perekonna, üks perekond lausa noortekodu elanike hulgast. Järelkasvu on meil siiani vähemalt kolm ning kõik tulevad ikka ja jälle tagasi noortekoju nagu vanematekoju tullakse, et rääkida, kuidas läheb ning mis teoksil.


päris algusesse või ühe galerii võrra tagasi või siis hoopis edasi