Nagu öeldud, ei püsi üks noortekodu veel püsti ainult tänu heale tahtele. Lisaks noorte abistamisele, mis on tegevuse peamine eesmärk, tuleb pidevalt tegeleda ka organisatoorsete probleemide ning kohustustega.

Need kohused võib laias laastus kaheks jagada. Majanduslik külg ning sisuline külg.
Majanduslik külg tähendab seda, et noortekodu eestvedajad teevad vajadusel 24 h ööpäevas reklaami oma ideele üritades seda müüa kõigile, ning eriti neile kellel on võimu või raha. Praktikas tähendab see mitmesuguste katusorganisatsioonide tööst osavõtmist, nagu nt. Eesti Mittetulundusorganisatsioonide Ümarlaud, kõikvõimalikel messidel, konverentsidel ning muudel ühistel promoüritustel osalemist, kui rahakott vähegi peale hakkab ning valmidust alati kõigile ja igal ajal rääkida noortekodu idee suurepärasusest ning tähtsusest (mida ta ka on :-).

Tugiinimeste koolituse lõpetamine, 
	MTÜ-de konverentsi tutvustusstend ning sotsiaaltöö koolitus Taanis

Sisuline pool tähendab seda, et noortekodu töö kvaliteeti tuleb mitte ainult hoida heal tasemel, vaid ka pidevalt parandada. Sel eesmärgil on vaja koolitada noortega tegevaid inimesi paremini oma tööd tegema, sel eesmärgil on vaja leida tohkem vabatahtlikke, kes on nõus oma väärtuslikku aega noorte abistamise peale kulutama ning sel eesmärgil on vaja pidevalt hoida silma peal ühiskonnas ning eelkõige seadusandluses toimuvatel protsessidel, et tagada õigel ajal õiges koha õige asja ütlemine.

Üks uus moevool noorte abivajajate toetamisel on tugiinimese leidmine abivajajale. Tugiinimesed, kes on nõus toetama ja abistama noort ka pärast noortekodust lahkumist - olema talle puudu oleva pere asemel. Tugiinimeseks saada soovija peab läbima ka vastava koolituse. Enamus Noorte Kodupaigaga koostööd tegevatest tugiinimestest on Eesti Orvuna Kasvanute Liidu liikmed, endised lastekodukasvandikud, kes nüüdsekson oma koha elus leidnud ja tahavad oma kogemustega toetada noori saatusekaaslasi.


Rohkem galeriisid pole. Mine päris algusesse või ühe galerii võrra tagasi