Koidukas

Noorte Kodupaiga idee ja teostus on saanud võimalikuks ainult tänu Tiina Koidule, kes olles ise endine lastekodulaps, on see, kes ärkamisaja algusest peale on pühendanud ennast vanemliku hoolituseta kasvanute ühendamisele, toetamisele ja abistamisele. Seda nii Eesti Orvuna Kasvanute Liidu esinaisena kui ka otseselt noori toetava MTÜ Noorte Kodupaiga noortekodu eest võitlejana.

Tiina Koidu oli Eesti esimese noortekodu - Orvuna Kasvanute Liidu Arengufondi üleminekukodu eestvedajaks aastatel 1992-1995 ning on ka praeguse Noorte Kodupaiga noortekodu idee autor ning peamine elluviia. Tänu tema ennastsalgavale tegevusele leiti noortekodu jaoks nii ruumid, tegijad kui ka ressurssid.

Noortekodus on Tiina nagu suure pere ema, elades ise enamuse ajast sealsamas koos noortega ning olles niiviisi tuttav kõikide üleskerkivate probleemidega. Tiina Koidu't on autasustatud UNICEFi aukirjaga (2005) ning Eesti Vabariigi presidendi vabatahtliku rinnamärgiga (2007).


väike koidukas

Praktikas seisneb tema tegevus sageli selles, et seletab abivajajale millised on võimalused abi saada, otsitab talle koha kuhu minna ja kus olla, viiab noored kokku vajalike isikutega ning vajadusel võtab nad Noorte Kodupaiga noortekodusse nö. omakaitsva tiiva alla.

Noorte Kodupaiga projekti viib ellu projektijuht ja Tiina Koidu tütar Maria Koidu, kelle peamiseks kohustuseks on nn. paberimajanduse korrashoimine ja raamatupidamise korraldamine, projektide kirjutamine ning rakendamine ning toetajate leidmine. Samuti on tema see, kes noori koolitöö juures aidatab nii palju kui võimalik, arvestades, et ta ise ei ela Eestis praegu.


Juta ja Alla

Mõlemaid Koidukaid abistavad praktikas mitmed Eesti Orvuna Kasvanute Liidu liikmed ja samuti endised lastekodukasvandikud, neist mainimata ei saa jätta selliseid abilisi nagu Pr. Alla ja Pr. Juta. Mainimata ei saa mingil juhul jätta ka põllumees Ahtit, kes varustab noortekodut piima ja kartulitega ning kes ka muidu käe külge lööb. Aitavad ka endised noortekodu elanikud Reelika, Regina koos kogu perega, Maido jt.


Jako

Tänases infoühiskonnas oleme me sõltuvad ka meie suurepärasest ja erakordselt abivalmist Jakost, kes on seda tüüpi abimees, kes ise uute ideede ja paremate lahendustega lagedale tuleb. Tänu temale on meil toimivad arvutid, turvaline arvutivõrk ja internetiühendus ning hulgaliselt rohkem teadmisi. Tema on see, kes vajadusel 24 tundi järjest juhtmega mässab, arvuteid lahti ja kinni pakib, installeeerib-installeerib-installeerib ja mis peamine, vajadusel kanantlikult telefoni teel Koidukale seletab, kuidas uues operatsioonisüsteemis vanu harjunud asju teha.


Andres

Suureks abiks igasuguste ehitustööde korraldamisel on noortekodus Andres, kes annab nõu põhimõttelistes küsimustes kui ka võtab vajadusel lihtsalt tööriistad kätte ja teeb käed valgeks. Oma "pisikeste kätega" on tema ehitanud õppeklassi, vannitoad, suitsuruumid, kui ka plaatinud köögipõranda ja ehitanud ehitunud lagunenud keldrist vajaliku panipaiga.

Palju abi on olnud ka meie "oma" arhidekt Katrin Uibost, kes vajadusel alati kas ise või oma töökaaslastega appi on tulnud.


Ints ja Gedi omaendapulmas

Väärtuslik noortekodu igapäevaelu korraldamisel on ka alati multifunktsionaalne abimees, eelpool juba mainitud ehitusmees Andrese vanem vend Indrek , kes peale oma kogemuste elukutselise autojuhina on kompetente ka toruluksepa ja varustajana. Ja mis kõige olulisem, tema kuldsed käed laienevad ka auto parandamisele ning aitab seega korras hoida sakslaste poolt noortekodule annetatud Mitsubishi väikebussi.
Õiusalaste probleemide juures on meid aga toetanud Gedi .


Loomulikult tegutsevad kõik tegijad puhtalt heategevuslikel alustel saamata tehtud töö eest raha.