Tallinna Noorte Kodupaik avati 25.10.1997 aastal täitmaks üleminekukodu funktsioone ja pakkumaks lastekodudest väljuvatele ja asotsiaalsetest peredest põgenevatele noortele ajutist peavarju ja toetust edasisel asjaajamisel.

Noorte Kodupaik üritab koondada kokku peavarjuta jäänud noored ning toetada neid võimaluste piires. Tegevus hõlmab peamiselt kolme valdkonda.

·  Esiteks on MTÜ Noorte Kodupaigal Tallinnas oma noortekodu. Noortekodus saab elada korraga kuni 14 inimest, kes saavad koha kahestes tubades ning võivad end noortekodus tunda kui kodus. Elu noortekodus on algatus iseseisvaks eluks, kus igaüks peab enda eest ise hoolitsema, enda järel koristamine ning endale toidu tegemine on kohustuslik kõigile, kuid see kõik toimub Noorte Kodupaiga esinaise Tiina Koidu valvsa silma all, kes elab koos noortega noortekodus ning alati seal, kui on vaja abi või nõu küsida.

·  Teiseks aitab MTÜ Noorte Kodupaik noori asjaajamisel, annab nõu kust täiendavat abi küsida, kuidas ja milliseid pabereid täita ning aitab suhtlemisel riigiasutustega nii abirahade, korteri kui ka kodakondsuse probleemide korral.

·  Kolmandaks pakub MTÜ Noorte Kodupaik vanemliku hoolitsuseta kasvanutele võimalusi osaleda mitmetel koolitustel, et aidata neil suurendada oma võimalusi elus läbilöömiseks. Viimasel otstarbel on noortekodu juurde sisustatud vastav õppeklass, kus toimuvad koolitused nimetatud sihtgrupile. Korraldatakse näiteks eesti keele õpet vene keelt kõnelevatele noortele, järelaitamistunde üldhariduskoolides õppijatele, arvutitunde, asjaajamisõpetust, majanduse baaskoolitust, kodundustunde jne.

Ajalugu

Tallinnas asuva noortekodu idee pärineb juba aastast 1991, mil tuli kokku Eesti Orvuna Kasvanute Liit. EOKL viis ellu ka esimese noortekodu projekti Tallinnas Lõime tänaval aastatel 1993-1994.Lõime tänava noortekodu tegutses kahjuks vähem kui kaks aastat tolleaegsetes keerulistes majandustingimustes.  

1997 aasta kevadel avas oma uksed Pärnu Orvuna Kasvanute Ühenduse Noortekodu, mis sai kiiresti teoks tänu Pärnu linnakodanike mõistvale suhtumisele ning mitmete firmade abile ning loomulikult ettevõtlikele tegijatele Andres ja Maret Guffile. Pärnu OKÜ noortekodu suleti 2008 aastal.

Noorte Kodupaiga ruume hakati endisest lasteaiast ümberehitama 1995-nda aasta lõpus, uksed avas noortekodu tänu piiratud rahalistele vahenditele aga alles 25. oktoobril 1997 ning peab tänu avaldama eelkõige Rootsi heategevusorganisatsioonile IFD ning Mirjam Pätsi-Ulbergile loomulikult kõigile heategijatele ning eestvedajatele Tallinnas ning Pärnus.